ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : xxxxxxxxxx  
ที่อยู่ปัจจุบัน : xxxxxxxxxx
จังหวัด : xxxxxxxxxx
รหัสไปรษณีย์ : xxxxxxxxxx
เบอร์ติดต่อ : xxxxxxxxxx
เบอร์มือถือ : xxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxx
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน :
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงาน
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 8,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : เชียงใหม่
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 41 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : รอการเกณฑ์ทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 2549
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2553 จนถึง พฤษภาคม 2556
บริษัท : ร้านกาแฟ
ที่อยู่ : ร้านกาแฟสารภี เชียงใหม่
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานชงกาแฟ
หน้าที่ : ชงกาแฟรับออร์เดอร์เก็บเงินล้างทำความสะอาด
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : y
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดีมาก , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 32 คำ/นาที
อังกฤษ : 38 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : xxxxxxxxxx
แก้ไขข้อมูลล่าสุด 18 มิถุนายน 2556
http://www.jobthaiwork.com/employee_search/resume_detail.php/mb/2013613737159GY/