บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทต่างชาติ (ญี่ปุ่น) 100% ภายใต้การลงทุนกิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัท ฟูรูกาวา อิเลคทริค ประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ บริษัทฯ ผลิตและประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วน Steering Roll Connector (SRC) Air Bag (อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณถุงลมนิรภัยรถยนต์) และชุดสายไฟรถยนต์ (ประเภท Automotive Wiring Harness)

ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ปราจีนบุรี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารระบบ คุณภาพ (Quality Systems/Management Systems Control)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ชลบุรี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : Logistics Staff (Import-Export)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ชลบุรี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าส่วนโครงการใหม่ (New Project Supervisor)
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ชลบุรี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม