โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual)

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ปทุมธานี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทะเบียน
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ปทุมธานี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ติดต่อ : คุณจุฑารัตน์ รุ่งปิติ
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ : 0-2792-7550 , แฟกซ์ : 0-2792-7549
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.sbs.ac.th