บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ สำหรับประกอบรถขุด รถบด รถตัก รถยก วันทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (วันเสาร์เว้นเสาร์)

ตำแหน่งงาน : ล่ามภาษาญี่ปุ่น
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ENGINEER
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม