บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ คุณภาพมาตรฐานสากลระดับโลก รับสมัครบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยมีคุณสมบัติในตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่งงาน : ล่ามภาษาอังกฤษ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : -
คุณสมบัติผู้สมัคร : * เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
* วุฒิปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ด้านล่ามหรือการใช้ภาษาอังกฤษโรงงาน อุตสาหกรรม
* มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารและ สามารถแปลเอกสารได้เป็นอย่างดี
* สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MICROSOFT OFFICE, EMAIL และ INTERNET ได้ดี
สวัสดิการ : - - -
สถานที่ปฏิบัติงาน : หนอกจอก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุเพิ่มเติม :
วิธีการรับสมัคร : กรอกประวัติเพื่อนัดสัมภาษณ์งานตำแหน่งนี้ บริษัทนี้ทันที คลิกที่นี่